drenaż

1. Drenaż kieszeni «działanie zmierzające do zmniejszenia ilości pieniędzy, jakie ktoś posiada»: Projektant był tylko narzędziem ich polityki ekonomicznej, nastawionej na drenaż konsumenckiej kieszeni. TS 36/1981.
2. Drenaż mózgów «skłanianie specjalistów wysokiej klasy do podejmowania pracy w krajach uprzemysłowionych przez zapewnienie im lepszych warunków ekonomicznych i nowoczesnej organizacji pracy»: Drenaż mózgów obniża bowiem nie tylko wielkość i jakość produkcji krajów rozwijających się, ale przede wszystkim zmniejsza ich możliwości i szanse modernizacji i przeprowadzenia niezbędnych zmian społecznych. SS 4/1976.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • drenaż — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. u; lm D. y || ów {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} sieć drenów ułożonych w ziemi w celu regulowania stopnia jej wilgotności {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • drenaż — m II, D. u; lm D. y ( ów) 1. techn. «sieć przewodów podziemnych (drenów) służących do osuszania gleby i regulowania stopnia jej wilgotności» Ułożenie drenażu w ziemi. Plan drenaży. 2. techn. «osuszanie gruntów za pomocą drenów układanych pod… …   Słownik języka polskiego

  • drenaż kieszeni — {{/stl 13}}{{stl 8}}pot., {{/stl 8}}{{stl 7}}to samo co drenaż rynku. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • drenaż rynku — {{/stl 13}}{{stl 7}} zmniejszenie siły nabywczej ludności przez określone decyzje fiskalne lub gospodarcze {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Дренаж — Система траншей, борозд, труб (дрен), колодцев, предназначенных для сбора избыточной грунтовой влаги с осваиваемой территории. Источник: Словарь архитектурно строительных терминов отвод грунтовых вод с помощью системы подземных водотоков (дрен)… …   Строительный словарь

  • ДРЕНАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ — дренаж грунтового водоносного слоя с помощью вертикальных дрен (Болгарский язык; Български) вертикален дренаж (Чешский язык; Čeština) svislá drenáž (Немецкий язык; Deutsch) vertikále Dränung (Венгерский язык; Magyar) függőleges alagcsövezés… …   Строительный словарь

  • ДРЕНАЖ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ — дренаж грунтового водоносного слоя с помощью горизонтальных дрен и каналов (Болгарский язык; Български) хоризонтален дренаж (Чешский язык; Čeština) vodorovná drenáž (Немецкий язык; Deutsch) horizontale Dränung (Венгерский язык; Magyar) vízszintes …   Строительный словарь

  • ДРЕНАЖ ЗАКРЫТЫЙ — дренаж, расположенный ниже поверхности земли (Болгарский язык; Български) закрит дренаж (Чешский язык; Čeština) krytá drenáž (Немецкий язык; Deutsch) geschlossene Dränung (Венгерский язык; Magyar) földalatti alagcsövezés (Монгольский язык) далд… …   Строительный словарь

  • ДРЕНАЖ ПЛОСКИЙ — дренаж с помощью насыпного слоя из водопроницаемых грунтов (Болгарский язык; Български) равнинен дренаж (Чешский язык; Čeština) plošná drenáž (Немецкий язык; Deutsch) Flachdränung (Венгерский язык; Magyar) sík alagvezeték (Монгольский язык)… …   Строительный словарь

  • ДРЕНАЖ ПОВЕРХНОСТНЫЙ — дренаж с помощью сети открытых водотоков (Болгарский язык; Български) повърхностен дренаж (Чешский язык; Čeština) povrchová drenáž (Немецкий язык; Deutsch) Oberflächenentwässerung (Венгерский язык; Magyar) felszíni alagcsövezés (Монгольский язык) …   Строительный словарь

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.